0

А можете прокмментировать такой момент из закна о Карте поляка?
«Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.»

Answered question