0
0 Comments

Ось точне формулювання з сайту уженду: Kartę pobytu w związku z udzielonym zezwoleniem wydaje się po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł w kasie Urzędu lub na konto. Наскільки я розумію, без прописки самої карти не отримати, хоч сам дозвіл отримати можна.

Changed status to publish