0

Здравствуйте, пришел мне ответ из архива Люблина, отправлял запрос 17.03 пришел ответ 27.03. пишут что могут начать поиск, нужно внести оплату за первый час поисков, согласно ценника 60PLN и указали реквизиты.
Цитата: «Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie informuje, że
w swoim zasobie posiada zespoły archiwalne: Akta gminy Bukowa w Sawinie oraz Starostwo Powiatowym w Chełmie, w których można przeprowadzić poszukiwania.»
Это что значит, есть предполагаемое место поиска?
Также пишут: «W przypadku zlecenia poszukiwań Archiwum, ze względu na płatny charakter kwerendy konieczne jest złożenie podania w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem celu poszukiwań archiwalnych, przesłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres: Archiwum
Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie, ul. Partyzantów 40, 22−100 Chełm, Polska), faksem lub w formie załącznika do e-maila (skan podania).»
Получается что-бы начали поиск нужно кроме оплаты еще и выслать им сканкопию запроса с личной подписью?
Не понятно сколько часов может занять поиск, на какую сумму ориентироваться, дорого конечно получается по нынешнему курсу (.
Может мне лучше вначале дождаться ответа от USC gminy?

Answered question