0

Одразу після прочитання дано статті написав лист до Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego і сьогодні отримав таку відповідь: «W odpowiedzi na Pana emaila uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572) 2. na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały.
W załączeniu przesyłam Panu kopię ww. ustawy.» І ось в даній уставі путкт 2а відсутній, адже у 2012 році до даного закону були внесені зміни.
Тому не бачу приводів для паніки.

Answered question