0

Президент подписал правки Закона о Карте Поляка 7 декабря 2017 года. 23 декабря 2017 года они вступят в силу. Теперь в Art. 2. ust. 1 pkt 3 будет
wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej т. е. убрали obywatelstwo (гражданство) предков.

Answered question