0

Вот рабочая подстава правда для получения ПЕСЕЛя

Paragraf 4 ust. 4, pagaraf 8 ust. 1 — rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. W sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

То есть, желание завести себе аккаунт в системе ePuap

Answered question